מילים ומושגים

פאה

פֵּאָה – קָצה, צד; קווּצת שיער היורדת משני צידי הראש ליד האוזניים;

(בהלכה) תבואה שמשאירים בקְצה השדה לעניים

(בגאומטרייה) אחד החלקים המישוריים המגבילים פֵּאוֹן

רבים: פֵּאוֹת

פֵּאָה נוֹכְרית – wig

 

הערך פאה נמצא בידיעות:  02.08.22