מילים ומושגים

עתה

עַתָה – עכשיו, כעת

עֵת – זמן

מהשורש הזה יש מילים רבות שקשורות בזמן:

לְעִתִים – לפעמים

לְעִתִים קרובות, לְעִתִים רחוקות

לְעֵת עַתָה  – בינתיים

מֵעֵת לְעֵת – מזמן לזמן

עיתון

כְּתַב עֵת – ז'ורנל

 

הערך עתה נמצא בידיעות: 14.09.1618.09.16, 20.09.1603.11.1616.11.1616.11.1606.12.1617.01.1730.01.1731.01.1715.03.1716.03.1725.04.17,

19.06.1720.07.1731.10.1724.12.1710.01.1814.01.1822.01.1825.02.1808.03.1829.05.1804.06.18,

10.07.1829.10.1827.11.1829.11.1823.01.1928.02.1902.04.19, 12.01.20, 06.02.20, 10.05.20, 21.07.20, 13.10.20, 22.11.20, 27.11.20, 30.11.20