מילים ומושגים

ערנות

עֵרָנוּת – ההפך מ: שֵינָה; תשומת לב

דוגמאות:

אני עֵר כבר משש בבוקר.

התינוק עֵרָנִי דווקא בלילה…

כשאני נוהגת בלילה אני מאזינה לרדיו כדי לשמור על ערנות.

כשהוא לומד הוא אוכל שוקולד כדי לשמור על ערנות.

 

הערך ערנות נמצא בידיעות:

 28.03.1712.09.1714.05.1814.08.1816.06.19, 15.06.21, 14.10.21, 26.10.21, 11.11.21, 29.06.22, 10.07.22, 18.10.23, 03.11.23, 23.11.23, 06.12.23, 16.12.23, 29.03.24, 22.05.24