מילים ומושגים

ערך (פועל)

עָרַך – סידר דברים יחד בסדר מסוים, אִרגֵן, עשה שינויים בטקסט

השורש: ע.ר.ך

שם הפועל: לַעֲרוֹך

שם הפעולה: עֲרִיכָה

שם התואר: עָרוּך

עורכים שולחן, עורכים טקס / מסיבה / פגישה / דיון, עורכים ספר, עורכים עיתון

מקצוע: עוֹרֵך  – עורך תכניות ברדיו, בטלוויזיה, בקולנוע; עורך עיתון; עורך ספר

מַעֲרֶכֶת: סט

             כל העורכים של עיתון, המקום שבו עובדים העיתונאים

מערכת החינוך מערכת הביטחון, מערכת המשפט, מערכת הבריאות

מערכת הדם, מערכת הנשימה, מערכת העיכול

מערכת כלי אוכל ל-12 אנשים

מַעֲרָכָה: מלחמה

             מערכת סיני, מערכת בחירות

 

הערך ערך נמצא בידיעות: 08.08.1618.09.1620.09.1611.11.1620.12.1618.01.1724.01.1726.01.1726.01.17

14.02.1706.041706.04.17, 19.04.1720.04.1722.04.1723.04.1719.06.1706.07.1704.09.17, 04.09.17

04.09.1705.09.17, 06.09.1711.09.1712.11.1720.11.1720.11.1707.12.1711.12.1724.12.1701.01.18

10.01.1819.01.1821.01.1807.02.1813.02.18, 18.02.1819.02.1826.02.1804.03.1808.03.1826.03.18,

01.05.18, 14.05.1819.06.1817.07.1823.07.1824.07.1830.07.1816.10.1828.10.18, 02.11.18, 04.11.18,

26.11.1816.12.1817.12.1827.12.18, 01.01.1908.01.1922.01.1929.01.1905.02.1905.03.1911.03.19, 09.04.19,

02.05.1914.05.1920.05.1929.05.1930.05.1902.06.19, 27.06.19, 16.07.1918.07.1923.07.1923.07.19, 25.07.19, 29.07.19, 10.09.19, 16.09.19, 27.10.19, 19.01.20, 04.02.20, 17.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 28.04.20, 03.05.20, 21.05.20, 27.05.20, 02.06.20, 03.06.20, 25.06.20, 21.07.20