מילים ומושגים

ערך (שם עצם)

עֶרֶך – value

רבים: עֲרָכִים

דבר בעל ערך – דבר חשוב ויקר

דבר חסר ערך – דבר שאין לו חשיבות

בערך – פחות או יותר. לא מדויק

ערך במילון – מילה שמסבירים אותה במילון

 

הערך ערך נמצא בידיעות: 03.08.1604.12.1612.12.1630.04.1720.08.1724.10.1705.12.1709.12.1728.12.17,

09.01.1810.01.1807.06.1826.06.1819.07.1814.01.19, 06.08.19, 06.11.19, 22.12.19, 23.01.20