מילים ומושגים

עקיף

עקיף – לא ישיר

דוגמאות:

המורה ביקשה מהתלמידים להפוך את המשפט מדיבור ישיר לדיבור עקיף.

במקום לומר את הדברים בצורה ישירה ואמיתית הוא אמר אותן בצורה עקיפה.

המכונית שלו עקפה את המכונית שלי.

 

הערך עקיף נמצא בידיעות: 09.12.17