מילים ומושגים

עסק

עֵסֶק – Business

רבים: עֲסָקִים

בַּעַל עֵסֶק – אדם שיש לו עסק (חנות, חברה, משרד, מפעל)

איש עֲסָקִים  – אדם שיש לו (בדרך כלל) כמה עסקים

בֵּית עֵסֶק – חנות, משרד

בלשון הדיבור:  עניין (בדרך כלל במובן שלילי=נגטיבי)

יש לה עסק עם בחור שלא מתאים לה.

אני לא אשתוק! אני עוד אראה לך עם מי יש לך עסק!!

הערך עסק נמצא בידיעות: 07.11.1614.11.1606.12.1613.12.1603.01.17, 08.01.1712.01.1719.03.17 19.03.17

 21.03.1727.03.1706.09.1710.09.1729.10.1724.11.1728.01.1808.03.1812.03.1806.06.18, 13.08.1810.10.1814.10.1806.11.1803.12.1825.02.1911.03.1917.03.19, 31.04.1931.03.1901.04.1922.05.1922.05.1918.06.1924.06.1904.07.1916.07.19, 22.10.19, 09.12.19, 09.12.19, 13.02.20, 19.02.20, 17.03.20, 31.03.20, 23.04.20, 06.05.20, 06.07.20, 12.07.20,  31.08.20, 22.10.20, 10.11.20, 17.11.20, 24.11.20, 24.12.20, 27.12.20, 13.01.21, 17.01.21, 25.01.21, 16.03.21, 24.03.21, 04.07.21, 12.12.21, 27.12.21, 17.01.22, 08.02.22, 13.03.22, 16.03.22, 07.01.24, 17.01.24, 31.01.24, 19.03.24, 29.05.24, 30.05.24