מילים ומושגים

עסק (פועל)

עָסַק ב…- עשה, טיפל ב…, עבד ב…

השורש: ע.ס.ק

שם הפועל: לַעֲסוֹק

שם תואר: עָסוּק

שם פעולה: עיסוק

שם הפועל בבניין הִתְפּעֵל: לְהִתְעַסֵק ב…

 

דוגמאות:

הוא עסק שנים רבות ברפואה אבל בשנים האחרונות הוא כותב ספרים.

הוא לומד משפטים אבל אינו רוצה לַעֲסוֹק במקצוע.

יש לו עיסוקים רבים. הוא עובד, מתנדב ועוסק גם במוזיקה ובספורט.

 

 

הערך עסק נמצא ב: 

17.12.1621.12.1614.03.1720.04.1720.02.1806.05.18,

 23.05.1814.06.1822.06.1806.08.1808.11.1803.12.1820.12.1824.12.18

14.01.1904.03.1914.03.1922.05.19,

22.07.19, 05.12.19, 08.01.20, 09.02.20, 16.04.20, 11.06.20, 07.01.21, 06.02.21, 03.03.21, 24.10.21, 23.11.21, 31.07.22, 24.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 07.02.24, 01.03.24, 29.03.24, 22.05.24