מילים ומושגים

עליית הנוער

עֲלִייַת הַנוֹעַר – מִפעַל הַצָלָה, הַעֲלָאָה לארץ וחינוך של נוער וילדים מגרמניה, ולאחר מכן גם מארצות אחרות.

את הרעיון לְאַרגֵן עליית נוער הֶעֶלתָה לראשונה רֶחָה פרייאר ב-1932.

 

הערך עליית הנוער נמצא בידיעות: 06.06.1606.01.1808.04.18, 25.02.20