מילים ומושגים

עליון

עֶלְיוֹן – הגבוה ביותר, החשוב ביותר

אל עֶלְיוֹן

בית המשפט העֶליון

כוח עֶליון  – Force majeure

החטיבה העֶלְיוֹנָה בבית הספר (כיתות י-י"ב)

שם עצם: עֶלְיוֹנוּת – גובה, יִתרון

עֶלְיוֹנוּת אֲווירית, עֶלְיוֹנוּת צבאית

 

הערך עליון נמצא בידיעות: 20.05.20, 05.08.20, 21.07.21, 27.10.21