מילים ומושגים

עלה (פועל)

עָלָה – עבר ממקום נמוך למקום גבוה

נסע לירושלים

בא לגור בישראל

עלה כסף – המחיר שלו היה…

עולה חדש: מְהַגֵר לישראל

השורש: ע.ל.ה

שם הפועל: לַעֲלוֹת

שם הפעולה: עֲלִייָה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַעֲלוֹת

שם הפועל בבניין הפעיל: הַעֲלָאָה

שם עצם: מַעֲלִית – lift, elevator

עָלָה באש – נִשְׂרַף

עלה יפה – הִצְלִיחַ

 

הערך עלה נמצא בידיעות:

 02.04.1718.09.1701.10.1723.11.1722.12.17, 16.01.18, 05.02.1813.02.1808.04.18,

16.05.1824.05.1829.05.1804.06.1804.06.1804.06.1805.06.1810.06.18

06.08.18

06.08.1808.08.1808.10.1808.10.1830.10.1806.11.1820.11.1821.11.18

27.11.1829.11.1829.11.1812.12.18,

18.12.1825.12.1831.12.1831.12.1803.01.19, 13.01.1913.01.1915.01.1904.02.1907.02.1911.02.1914.02.19

10.03.1914.03.19, 03.04.1908.04.1929.05.19, 31.05.19, 27.10.19, 12.11.19, 01.12.19, 15.12.1916.01.20, 16.04.20, 16.07.20, 16.07.20, 11.10.20, 10.11.20, 29.11.20, 24.12.20, 29.12.20, 07.01.21, 12.01.21, 26.01.21, 02.02.21, 09.02.21, 11.03.21, 29.04.21, 05.05.21, 05.05.21, 31.05.21, 02.06.21, 03.06.21, 08.06.21, 10.06.21, 10.06.21, 01.09.21, 29.09.21, 05.10.21, 12.10.21, 04.11.21, 09.11.21, 24.11.21, 24.11.21, 07.12.21, 08.12.21, 13.12.21, 16.12.21, 21.12.21, 02.01.22, 23.01.22, 01.03.22, 02.03.22, 13.03.22, 15.03.22, 03.05.22, 08.06.22, 05.07.22, 01.08.22, 10.08.22, 07.12.23, 10.12.23, 11.01.24, 30.01.24, 18.02.24, 13.03.24