מילים ומושגים

עיקל

עִיקֵל – החרים זמנית בתוקף צו של בית המשפט עד לפירְעון חוב; עיקם

השורש: ע.ק.ל

שם הפועל: לְעַקֵל

שם הפעולה: עִיקוּל

אם לאדם יש חובות רבים הבנק מעקל את החשבון עד החזרת החוב

שולחים התרעה לפני עיקול 

זהירות: עיקולים בכביש, סעו לאט ובזהירות!

 

הערך עיקל נמצא בידיעות: 16.11.23