מילים ומושגים

עינה

עִינָה – גרם למישהו סבל רב

השורש: ע.נ.ה

שם הפועל: לְעַנוֹת

שם הפעולה: עִינוּי

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתעַנוֹת – לסבול

תַעֲנִית –  יום צום ואבל

מְעַנִים שְבוּיִים בכלא

עִינוּי דִין – סבל שנגרם לאנשים שהטיפול המשפטי בעניין שלהם נמשך שבועות, חודשים ושנים

 

דוגמאות:

החוקרים עינו אותו כדי להוציא ממנו את האמת.

לטייל בחום הזה זה עינוי ממש.

במקום להתענות – לך לרופא השיניים!

 

הערך עינה נמצא בידיעות: 08.09.1620.11.1722.02.1808.04.18, 21.07.21