מילים ומושגים

עיכל

עִיכֵּל – פירק בגופו את המזון; הבין

השורש: ע.כ.ל

שם הפועל: לעכל

שם הפעולה: עִיכּוּל

מַעֲרֶכֶת העיכול: הושט, הקיבה, המעיים

מעכלים אוכל

מעכלים ידיעה חדשה, בשורה, שינוי

 

הערך עיכל נמצא בידיעות: 22.11.20, 02.08.21