מילים ומושגים

עייף

עָיֵיף – חלש אחרי מאמץ, חסרות לו שעות שינה

עֲיֵיפָה, עֲיֵיפִים, עֲיֵיפוֹת

שם עצם: עייפות

שם הפועל בבניין פיעל: לְעַיֵיף

הווה בבניין פיעל: מְעַיֵיף

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְעַיֵיף

 

הערך עייף נמצא בידיעות: 10.05.20, 15.07.20, 09.02.21, 13.03.24