מילים ומושגים

עיוות

עִיוֵות – קלקל, סילף, הִשְחִית את הצורה, לא דייק

השורש: ע.ו.ת

שם הפועל: לְעַוֵות

שם הפעולה: עִיווּת

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְעַוֵות

שם תואר: מְעוּוָת

מעוותים עובדות, מעוותים את המציאות

עיוות הדין

 

הערך עיוות נמצא בידיעות: 28.01.1905.08.19