מילים ומושגים

עותק

עוֹתֶק –  copy

רבים: עוֹתָקִים

השורש: ע.ת.ק

שם הפועל: לְהַעֲתִיק

שם עצם: הֵעְתֶק

 

דוגמאות:

הדפיסו את הספר באלף עותקים.

אני צריך להביא 3 העתקים של המסמך וגם את המסמך המקורי.

 

הערך עותק נמצא בידיעות: 

01.08.1620.12.1620.11.17, 08.12.19, 06.07.20, 10.06.22