מילים ומושגים

עורק

עוֹרֵק – צינור המוביל את הדם מן הלב אל חלקי הגוף, (בהשאלה) כביש רָאשי

רבים: עוֹרְקִים

אֲבי העורְקים – העורק הראשי המוליך את הדם המחוּמצן מן הלב אל כל חלקי הגוף (בלועזית: אָאוֹרְטָה)

חוֹסֵם עוֹרְקִים – רצועה שכורכים מסביב לאיבר שנפגע לעצירת דימום מעורק

עוֹרֵק תַחְבורה – כביש ראשי

 

הערה: יש לבטא  עוֹרֵק –  ההטעמה בסוף המילה (כמו: כותב).

 

הערך עורק נמצא בידיעות: 27.01.24