מילים ומושגים

עונש

עוֹנֶש – על מעשה רע צריכים לקבל עונש, על פעולה לא חוקית מקבלים עונש

רבים: עוֹנָשִים

השורש: ע.נ.ש

שם הפועל: לְהַעֲנִיש – לתת למישהו עונש

שם הפועל: לְהֵיעָנֵש – לקבל עונש

קְנָס – עונש כספי

עונש מאסר

 

הערך עונש נמצא בידיעות: 18.01.1728.03.1721.06.1730.07.1731.07.1731.07.1706.08.1709.08.1728.09.17,

16.10.1720.11.1728.01.1801.02.1807.02.1820.03.1829.04.1809.05.1814.06.1801.11.18, 08.08.19, 02.03.21, 01.11.21, 02.02.22, 08.05.22