מילים ומושגים

עול

עוֹל – נֵטֶל, דבר מכביד, עבודה קשה

עול תורה ומִצוות

נכנס בעוּלָהּ של תורה

הִכְבִּיד את עוּלוֹ – נתן למישהו עוד ועוד עבודה

פָּרַק כל עוֹל – פעל כנגד כל כללי ההתנהגות והמוּסְכָּמוֹת

ירד ממני עול כבד – אני כבר לא אחראי לדבר הזה

 

הערך עול נמצא בידיעות: 05.08.19, 10.12.23, 10.12.23