פתגמים

עולם כמנהגו נוהג

המשמעות:

הכל נמשך כרגיל, שום דבר לא השתנה. העולם ממשיך לנהוג ולהתקיים כמו שהוא רגיל, ללא כל שינויים.

דוגמה:

כל המומחים מדברים נגד עישון אך עוֹלָם כְּמִנְהָגוֹ נוֹהֵג.

פתגמים בעלי משמעות דומה:

אין חדש תחת השמש

מה שהיה הוא שיהיה

המקור:

תלמוד בבלי, מסכת עבודה זרה, דף נ"ד עמוד ב'