מילים ומושגים

עבירה

עֲבֵירָה פעולה נגד החוק

רבים: עֲבֵירוֹת

עוברים עֲבֵירָה, מבצעים עבירה

עוברים על החוק

עבירה פלילית

עֲבַרְייָן – פושע, קרימינל, אדם שעובר על החוק

 

הערך עבירה נמצא בידיעות: 01.08.1608.09.1608.01.1718.01.1726.01.1722.03.1713.07.1706.08.1716.10.1714.11.17,

20.11.1707.12.1720.12.1714.01.1814.02.1809.04.1819.06.1811.11.1824.11.1803.12.1827.02.1910.03.19