מילים ומושגים

סתם

סְתָם – בלי כוונה מיוחדת

שם תואר: סְתָמִי – משהו לא מסוים

עניין סתמי

דברים סתמיים

 

בדקדוק:

משפט סתמי – משפט ללא נושא: בישראל מדברים עברית ואוכלים פלאפל.

מספר סתמי: מספר שאינו סופר דבר. בעברית מציינים מספר סתמי בנקבה. מספר טלפון, מספר בית, מספר אוטובוס, מספר טיסה – אלה מספרים סתמיים.

אני גר ברחוב ירושלים מספר עשרים ואחת. אוטובוס עשרים ותשע. מספר הטלפון שלי: אפס, תשע, ארבע, חמש, ארבע, שבע, שתיים, אחת…

 

הערך סתם נמצא בידיעות: 31.12.19, 28.06.20