מילים ומושגים

סתם (פועל)

סָתַם – סגר

שם הפועל בבניין קל: לסתום

שם הפעולה: סתימה

שם תואר: סתום

סותמים חור 

סותמים חור בשן

סותמים את הפה =  שותקים

בלשון הדיבור: סָתוּם – אדם לא חכם שלא מבין כלום

 

הערך סתם נמצא בידיעות: 25.01.24