מילים ומושגים

סמל

סֵמֶל  סִמבּוֹל 

סִמלִי – סִמבּוֹלי

השורש: ס.מ.ל

שם הפועל: לְסַמִל

 

דוגמאות:

סמל מדינת ישראל – מנורה עם ענפי זית.

סמל השלום – יונה עם עלה זית.

זהו מעשה סִמלִי.

הפסים בדגל מסמלים את הטלית.

 

הערך סמל נמצא בידיעות: 08.08.16, 06.12.16, 07.12.16, 22.04.1723.04.1722.08.1730.10.1707.11.1714.11.17,

20.11.1722.01.1819.03.1808.04.1814.05.1819.07.1827.12.1807.05.1928.05.19, 10.11.19, 10.02.20, 26.03.20, 26.04.20, 14.06.20, 15.11.20, 29.11.20, 30.11.20, 24.02.21, 30.05.21, 20.01.22