מילים ומושגים

סמכות

סַמְכוּת – אוטוריטה, התר הניתן למישהו ומאפשר לו להחליט או לפעול

רבים: סַמְכוּיוֹת

מעבירים סמכויות, מעניקים סמכויות, שוללים סמכויות

מקבלים סמכויות על פי חוק

תפקיד ללא סמכויות

סמכות הורית

 

הערך סמכות נמצא בידיעות:

 17.01.1707.05.1726.06.1709.12.17, 19.12.19, 22.12.19, 26.03.20, 14.07.20, 23.07.20, 15.12.20, 24.05.21, 01.09.21, 26.06.22, 03.07.22, 11.07.22, 03.08.22, 16.11.23, 04.01.25, 23.05.24, 25.06.24, 02.07.24