מילים ומושגים

סיפוח

סִיפּוּחַצירוף או הוספה של שטח של מדינה אחת למדינה אחרת

השורש: ס.פ.ח

שם הפועל: לְסַפֵּח

סֶפַח – תוספת למסמך, לטופס או לחוזה

נִספָּח – נציג של מדינה אחת במדינה אחרת בנושאים כמו: כלכלה, צבא, תרבות

דוגמאות:

יש מתנגדים רבים לסיפוח רמת הגולן למדינת ישראל.

השטח הזה סוּפַּח לקיבוץ לפני שנים רבות.

בסֶפַח בתעודת הזהות כתובים שמות בני המשפחה ומספרי הזהות שלהם.

הספח לחוזה הוא חלק ממנו.

לישראל יש נספח צבאי, נספח כלכלי ונספח תרבות במדינות רבות בעולם.

 

הערך סיפוח נמצא בידיעות: 09.12.17, 12.09.19, 12.09.19, 17.05.20, 07.06.20, 11.06.20