מילים ומושגים

סילק

סִילֵק – גירש, הרחיק

שילם חוב

בסלנג: גנב

השורש: ס.ל.ק

שם הפועל: לְסַלֵק

שם הפעולה: סִילוּק

עבר בבניין פועל: סוּלַק

שם הפועל בבניין התפעל: הִסְתַלֵק

מסלקים מישהו ממשהו, ממקום

מישהו מסתלק ממשהו, ממקום

 

הערך סילק נמצא בידיעות: 10.11.1715.02.18