מילים ומושגים

סייר

סִייֵר – ביקר במקום כדי ללמוד

השורש: ס.י.ר

שם הפועל: לְסַייֵר

שם הפעולה: סִיוּר

סַייֶרֶת – יחידה בצבא או במשטרה שתפקידה לעשות פטרולים ופעולות מיוחדות

סיור לימודי, סיור משטרתי

 

הערך סייר נמצא בידיעות: 02.09.1604.01.1709.02.1706.04.1718.04.1701.05.17, 07.05.1727.08.1704.09.1726.09.1701.12.1725.12.17, 07.02.1809.02.1813.05.1814.08.1823.10.18,

02.12.1827.12.1823.01.1903.02.19