מילים ומושגים

סייע

סַייָע – אדם שעובד כעוזר, אסיסטנט

השורש: ס.י.ע

שם הפועל – לְסַייֵעַ

שם הפעולה: סִיוּעַ

דוגמאות:

היא עובדת כסַייַעַת לרופא שיניים.

היא עובדת כסַייַעַת בגן ילדים.

הא מסייע לה בלימודים. בכל פעם שהיא צריכה עזרה היא פונה אליו.

 

הערך סייע נמצא בידיעות: 03.09.1704.07.1818.12.1820.12.18, 26.10.23