מילים ומושגים

סולם

סוּלָם (ז')  – מכשיר לעלייה או לירידה, וגם: הירארכייה

רבים: סוּלָמוֹת

סולם הדְרָגות בצה"ל – מטוראי ועד רב אלוף

במוסיקה: סולמות מג'וריים ומינוריים

סולם פרנהייט, סולם ריכטר

 

הערך סולם נמצא בידיעות: 03.02.20