מילים ומושגים

סייע ל…

סִייֵע  ל…– עזר 

השורש: ס.י.ע

שם הפועל – לְסַייֵעַ

שם הפעולה: סִיוּעַ

סַייָע – אדם שעובד כעוזר, אסיסטנט

דוגמאות:

ההורים מסייעים להם בטיפול בילדים. הם נותנים גם סיוע כלכלי.

היא עובדת כסַייַעַת לרופא שיניים.

היא עובדת כסַייַעַת בגן ילדים.

הא מסייע לה בלימודים. בכל פעם שהיא צריכה עזרה היא פונה אליו.

 

הערך סייע ל… נמצא בידיעות: 

02.09.1623.11.1624.11.1627.11.1628.11.1628.11.1604.01.1725.01.17,

 01.02.1728.03.17,

 13.06.1719.06.1720.07.1725.07.1709.08.1706.09.1715.10.1712.11.17

07.01.1801.02.1807.02.18,

13.02.1811.03.1805.06.1813.06.1819.06.1801.07.1824.07.1802.10.18

03.10.1830.12.1828.01.1911.02.19,

12.05.1911.07.1916.07.1918.07.19, 04.08.19, 09.01.20, 09.02.20, 13.02.20, 31.03.20, 26.04.20, 04.05.20, 02.06.20, 17.06.20, 30.06.20, 02.07.20, 16.07.20, 23.07.20, 22.09.20, 05.11.20, 30.11.20, 02.12.20, 06.12.20, 22.12.20, 20.01.21, 21.02.21, 16.03.21, 18.03.21, 12.05.21, 27.06.21, 12.07.21, 18.07.21, 09.08.21, 10.08.21, 11.08.21, 31.08.21, 09.09.21, 19.09.21, 02.11.21, 19.12.21, 13.02.22, 14.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 14.03.22, 16.03.22, 08.05.22, 17.06.22, 31.07.22, 07.11.23, 17.11.23, 18.12.23, 25.12.23, 07.01.24, 28.01.24, 28.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 19.03.24, 29.05.24