מילים ומושגים

נתקל

נִתְקַל – נפגש במקרה; נכשל

השורש: ת.ק.ל

שם הפועל: לְהִיתָקֵל ב…

שם הפעולה: הִיתָקְלוּת

שם עצם מהשורש: תַקָלָה – קלקול

נִתְקַל בקושי, נתקל בבעיה

נִתקל במישהו במקרה

הִיתָקְלוּת עם מחבלים

תקלה טכנית

 

 

הערך נתקל נמצא בידיעות: 10.11.1722.11.1722.01.19, 26.04.20, 31.08.20, 07.01.21, 16.12.23, 18.12.23, 20.12.23, 09.01.24