מילים ומושגים

נתן

נָתַן – מסר משהו למישהו אחר

השורש: נ.ת.ן

שם הפועל: לָתֵת

שם הפעולה: נְתִינָה, מַתָן

חג השבועות הוא חג מתן תורה

מַשַׂא וּמַתָן – לפני חתימה על חוזה או קנייה של משהו הקונה והמוכר מקיימים ביניהם משא ומתן ומחליטים מה כל אחד מהם נותן ומה הוא מקבל

גם בין מדינות מקיימים משא ומתן מדיני

מַתָן בַּסֵתֶר – כסף שנותנים לאנשים שזקוקים לו, והנותן מבקש שלא ידעו מי הוא ולא יפרסמו את שמו

מִי יִתֵן – הבעת משאלה, הלוואי שהדבר יקרה

 

הערך נתן נמצא בידיעות: 20.06.1602.09.1612.09.1714.11.1716.04.1803.12.18, 08.08.21, 12.10.21, 27.10.21, 31.10.21, 04.11.21, 02.11.23, 15.11.23, 29.11.23, 10.12.23, 18.03.24, 19.03.24