מילים ומושגים

נתונים

נְתוּנִים מספרים, עוּבדוֹת

 

 הערך נתונים נמצא בידיעות:  02.06.16, 05.06.1610.06.16, 15.06.16, 08.07.1602.08.16, 03.08.1617.08.1617.08.1608.09.1627.09.1605.10.1630.10.1608.11.1614.11.16,

14.11.1615.11.16, 17.11.1619.11.16, 21.11.1622.11.1630.11.1630.11.1603.12.1605.12.1601.01.17

01.01.1702.01.1703.01.1717.01.1702.02.1709.02.1707.03.1708.03.1728.04.17, 10.05.1710.0517, 25.05.1704.06.1705.06.1706.06.17 06.06.1708.06.1718.06.1721.06.17, 22.06.1703.07.17, 10.07.17 26.07.1707.08.1608.08.1727.08.1706.09.1710.09.1712.09.1712.09.1717.09.1718.09.17

01.10.1716.10.17, 22.10.1723.10.17, 30.10.1714.11.1715.11.1719.11.1720.11.1730.11.1719.12.17,

26.12.17, 01.01.1807.01.1809.01.1818.01.1818.01.1825.01.1804.02.1814.02.1814.02.1818.02.18,

22.02.18, 11.03.1813.03.1814.03.1814.03.1818.03.18, 11.04.1816.04.18, 16.04.1804.05.1809.05.18,

16.05.1817.05.1823.05.1805.06.1806.06.18, 03.07.1815.07.1824.07.1830.07.1806.09.1802.10.18,

08.10.1809.10.1811.10.1805.11.1806.11.1806.11.1808.11.1811.11.1820.11.1820.11.1821.11.1824.11.18,

12.12.1818.12.1831.12.1831.12.1801.01.1917.01.1929.01.1907.02.1914.02.1914.02.19, 25.02.19

07.03.19, 10.03.1908.04.19