מילים ומושגים

נשק

נֶשֶק, כְּלִי נֶשֶק – כלי שהורג אנשים

כלי נשק: רובה, אקדח, מקלע

נשק חם

נשק קר: סכין, מספריים

חבר לַנֶשֶק: חבר מהצבא של חייל לוחם

שְבִיתַת נֶשֶק: החלטה של הצדדים במלחמה להפסיק את המלחמה

 

הערך נשק נמצא בידיעות: 03.10.17 ,18.10.1701.02.1805.02.1813.02.1820.03.1825.03.1810.04.1825.04.18,

29.04.1821.05.1814.06.1808.07.1808.08.1808.10.1813.11.1809.01.1911.07.19, 03.06.20, 04.06.20, 03.11.20, 30.11.20, 03.01.21, 10.01.21, 11.07.21