מילים ומושגים

נשא

נָשָׂא – החזיק, סחב

השורש: נ.ש.א

שם הפועל: לָשֵׂאת

נשא תיק כבד

נשא אישה

נשא נאום, נשא דברים

נשא עונש

נשא בעול, נשא באחריות

נשא ונתן – ניהל שיחות לפני הסכם, ניהל משא ומתן

נשא של מחלה (למשל: איידס)

נָשָׂא תפילה – התפלל בלבו

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְנַשֵׂא –  להיות גבוה. וגם: להתנהג כסנוב

 

הערך נשא נמצא בידיעות: 03.08.16, 11.01.1720.04.1730.04.1701.05.1725.05.1710.07.1722.08.17

22.10.1726.10.1710.11.1728.11.1728.11.1718.12.1706.01.1814.01.1823.01.18, 31.01.1801.02.18,

18.02.1823.07.1829.07.1816.10.18, 18.10.1823.01.1930.01.19, 30.01.1905.02.1912.03.1926.3.1901.05.19,

02.05.1905.06.1918.06.1902.07.1904.07.19, 11.07.19, 23.01.20, 05.02.20, 11.02.20, 23.02.20, 26.03.20, 19.04.20, 11.05.20, 30.06.20