מילים ומושגים

נקט

נָקַט – פועל שמצטרף לפעלים אחרים במשמעות: עשה

נקט צְעָדִים, נקט עֶמְדָה, נקט אֶמצָעִים, נקט מהלכים, נקט שיטה

השורש: נ.ק.ט

שם הפועל: לִנְקוֹט

 

הערך נקט נמצא בידיעות:  16.01.1714.08.1729.10.1705.11.1719.11.1728.11.1705.11.1830.04.1923.06.19,

08.07.19, 29.07.19, 21.07.21