מילים ומושגים

נפרד

נִפרָד – לא ביחד

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיפָּרֵד

 

דוגמאות:

בעיר הזאת יש חוף נפרד לנשים ולגברים.

הוא חי בנפרד מאשתו.

אני אוכל חלבונים ופחממות בנפרד

שילמנו לי בנפרד על החדר במלון ובנפרד על הארוחות.

 

הערך נפרד נמצא בידיעות: 25.09.16, 26.09.16 , 15.01.1723.03.1702.04.1711.05.17, 14.06.1720.06.17, 24.08.1724.08.1728.09.1718.01.1814.01.1923.06.19, 22.07.1919.12.19, 26.01.20, 28.01.20, 09.02.20, 23.02.20, 06.07.20, 31.12.20, 13.01.21, 27.06.21, 05.01.22, 26.01.22, 31.01.22, 22.02.22