מילים ומושגים

נעילה

נְעִילָה – סגירה במפתח

לִנעוֹל – לסגור במפתח. את המפתח מכניסים לתוך המַנעוּל, מסובבים אותו ונוֹעֲלִים את הדלת.

וכמובן גם: לנעול נעליים

שם הפעולה בבניין קל: נְעִילָה

לְהִינָעֵל – לְהִיסָגֵר

תפילת נעילה – התפילה המסיימת את יום הכיפורים 

 

הערך נעילה נמצא בידיעות: 03.08.16, 04.08.1602.02.17, 05.05.24, 06.05.24