מילים ומושגים

נכס

נֶכֶס רכוש

רבים: נְכָסִים

נִכְסֵי דְלָא נָייְדֵינדל"ן  –  בתים, מגרשים 

עַתִיר נכסים – אדם עישר שיש לו בתים רבים

ירד מִנְכָסָיו – איבד רכוש רב שהיה לו

מַרְבֵּה נְכָסִים מַרְבֵּה דְאגה

השורש: נ.כ.ס

שם הפועל: לְנכס

 

הערך נכס נמצא בידיעות: 26.07.18, 27.01.21, 27.10.21, 11.11.21, 13.03.22, 19.10.23, 24.01.24, 05.04.24