מילים ומושגים

ניתן

נִיתָן – אפשר, אפשרי, יש אפשרות

לא ניתן – אי אפשר, לא אפשר, אין אפשרות

אחרי 'ניתן' בא שם פועל: ניתן להיכנס, ניתן להירשם באינטרנט, ניתן לשלם בכרטיס אשראי

וגם: המקום לא ניתן למעבר, המחלה לא ניתנת לריפוי

 

הערך ניתן נמצא בידיעות: 18.09.1604.06.1709.06.1719.06.1730.08.1731.10.1723.01.1822.05.1804.07.18,

20.12.1823.12.1824.12.1827.12.1828.01.1924.02.1904.07.1923.07.19, 28.08.19, 03.09.19, 15.09.19