מילים ומושגים

נישא

נִישָׂא – התחתן

נִישׂוּאִין – חתונה

השורש: נ.ש.א

שם הפועל בבניין קל: לָשֵׂאת

שם התואר: נָשׂוּי, נְשׂוּאָה, נְשׂוּאִים, נְשׂוּאוֹת

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִינָשֵׂא

נושְׂאים דבר כבד, נוֹשְׂאים אישה, נושְׂאים נאום, נושְׂאים תפילה, נושאים בעונש, נושאים בהוצאות כספיות.

דוגמאות:

הוא נשא אותה לאישה.

היא נישאה לגבר צעיר ממנה בחמש שנים.

הם נשואים שלוש שנים.

הם נישאו לפני שלוש שנים. הרב ערך את טקס הנישואין. טקס הנישואין התקיים בחצר הבית שלהם.

את רווקה? נשואה? גרושה? אלמנה? 

הוא נשא תפילה לשלום.

קשה לי לָשֵׂאת את התיק. הוא כבד.

 

הערך נישא נמצא בידיעות: 

11.11.1630.11.1607.03.1715.11.1720.11.1720.11.17, 30.07.1814.08.1806.11.18,

05.06.1901.07.19, 27.11.19, 06.02.21, 17.11.21, 11.08.22