מילים ומושגים

נייר

נְיָיר –  paper

רבים: ניירות

נייר אריזה/ עטיפה

נייר אפייה

נייר כסף/ אלומיניום

נייר טואלט

נייר קופי

נייר דֶבֶק

נייר זכוכית

 נייר עבודה

נַיֶירֶת: כלל הניירות והטפסים לעניין מסוים; שימוש מופרז בטפסים ובמסמכים משרדיים 

 

 

הערך ניירת נמצא בידיעות: 18.12.23