מילים ומושגים

ניהל

נִיהֵל – עמד בראש ארגון

השורש: נ.ה.ל

שם הפועל: לְנַהֵל

שם הפעולה: נִיהוּל

שם עצם: מְנַהֵל

מַנְכָּ"ל – מְנַהֵל כְּלָלִי

מנהלים חברה, בית ספר

מנהלים חשבון בבנק

מנהלים ספרי חשבונות

מנהלים חיים שקטים

 

הערך ניהל נמצא בידיעות: 07.01.1819.01.1804.02.1818.02.1808.05.1831.05.1812.06.1810.10.1812.12.18,

19.12.1828.01.1907.04.19