מילים ומושגים

נטה

נָטָה – פנה לצד,פנה חכעוון כלשהו, נמשך למישהו או משהו

השורש: נ.ט.ה

שם הפועל: לִנְטוֹת

שם הפעולה: נְטִייָה

שם תואר: נָטוּי

 

דוגמאות:

הראש של התינוק נוטה ימינה.

אני נוטה להסכים.

קו נָטוּי = /

 

הערך נטה נמצא  בידיעות: 16.07.1703.02.1914.07.19, 16.11.20, 02.02.21, 09.02.21