מילים ומושגים

נחל (פועל)

נָחַל – קיבל

השורש: נ.ח.ל

שם הפועל: לִנְחוֹל

נוחלים נחלה (שטח אדמה), נוחלים הצלחה, נוחלים כישלון, נוחלים אכזבה

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַנְחִיל

מנחילים חינוך טוב, מנחילים ערכים, מנחילים מורשת, מנחילים אהבה לדבר

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְנַחֵל

מתנחלים בשטח אדמה. מקימים הִתְנַחלוּת

 

הערך נחל נמצא בידיעות: 

04.05.20, 21.04.21, 14.06.22, 14.06.22, 20.07.22