מילים ומושגים

נזק

נֶזֶק – פגיעה בגוף, בנפש, ברכוש, Damage

השורש: נ.ז.ק

שם הפועל: לְהַזִיק

הִזִיק – גרם נזק

 

דוגמאות:

סופת השלגים גרמה נְזָקִים רבים לעצים, לבתים, לחוּטֵי חשמל.

עישון סיגריות גורם נזק לגוף. העישון מַזִיק לבריאות.

בתאונה נִגרַם נֶזֶק גדול למכונית, וּבְמַזָל לא נגרם כל נזק לנהג.

בחקלאות: יש מַזִיקִים ומחלות שגורמים נזק לצמחים.

 

הערך נזק נמצא בידיעות:

31.05.16, 26.07.1623.08.16, 24.08.1605.09.1608.10.1627.10.1607.11.1620.11.1627.11.1609.02.17,

 12.02.1715.03.1716.03.17

16.03.1704.06.17, 26.06.1712.07.1724.07.1729.08.1703.09.1706.09.1710.09.1711.09.17,

 11.09.17, 12.11.1713.11.1711.12.1702.01.1814.01.1804.02.1819.02.1826.04.18,

 10.05.1813.05.1813.05.18,

17.05.1830.05.1804.06.1818.06.1802.07.1805.07.1808.07.1803.09.18,

 02.10.1807.10.18, 17.10.18,

18.11.1820.12.1826.12.1807.01.1912.02.1930.04.1906.05.1907.05.19,

15.05.1913.06.1907.07.1914.07.19, 18.07.19, 22.07.19, 25.07.19, 01.09.19, 05.07.20, 06.07.20, 22.11.20, 25.01.21, 27.01.21, 21.02.21, 25.04.21, 28.04.21, 09.05.21, 08.06.21, 10.06.21, 04.07.21, 20.07.21, 30.09.21, 05.10.21, 06.10.21, 11.11.21, 21.12.21, 13.01.22, 16.02.22, 25.04.22, 31.05.22, 12.06.22, 19.06.22, 29.06.22, 24.07.22, 23.10.23, 05.11.23, 12.11.23, 03.12.23, 25.12.23, 07.01.24, 08.01.24, 15.02.24, 13.03.24, 02.04.24, 09.04.24, 14.04.24, 14.04.24, 15.04.24, 23.05.24, 27.05.24, 04.06.24, 04.06.24, 05.06.24