מילים ומושגים

נודע

נוֹדָע – מפורסם, יָדוּעַ

השורש: י.ד.ע

עבר: נוֹדַע

הווה: נוֹדָע

נוֹדָע – מפורסם, יָדוּעַ, כולם יודעים מי הוא. 

למשל: חוֹקֵר נוֹדָע, רופא נוֹדָע

לא נוֹדַע – לא יָדוּעַ

מְקוֹם קְבוּרָתוֹ לא נוֹדַע – לא יודעים איפה הוא קבור.

נודע לי: הודיעו לי, קיבלתי ידיעה

 

הערך נודע נמצא בידיעות: 28.11.1630.04.17, 08.08.19, 05.09.19, 03.11.20, 20.03.22