מילים ומושגים

נהנה

נֶהֱנָה היה לו נעים

נֶהֱנִים מ…   סרט, הצגה, ספר, אוכל, טיול, קונצרט, מוסיקה, טיול, אנשים, עבודה

השורש: ה.נ.ה

שם הפועל: לֵיהָנוֹת  (קיצור של: לְהֵיהָנוֹת)

עבר: נֶהֱנָה

הווה: נֶהֱנֶה

עתיד: יֵיהָנֶה

שם הפעולה: הֲנָאָה  – נחת, הרגשה טובה, עונג

טוֹבוֹת הֲנָאָה – מתנות

 

דוגמאות:

אני מחפש עבודה ששבה אפשר גם לעבוד בה קשה וגם לֵיהָנוֹת.

באת לעבוד או ליהנות?

נֶהֱנֵינו מאוד! תודה רבה!

 – איך נֶהֱנֵית מהסרט?

 – אני נהניתי מאוד. אשתי לא נֶהֶנתָה.

הוא אכל את העוגה בַּהֲנָאָה גדולה.

חופש נעים! תֵיהָנוּ!

נהניתי מכול רגע!

אם לא אנוח בצהריים, לא אֵיהָנֶה מהסרט בערב.

היא לא נהנית משום דבר. היא נהנית לסבול…

 

הערך נהנה נמצא בידיעות: 

25.03.1407.09.1415.06.1602.09.1608.09.1616.11.1602.01.1703.01.1709.02.1706.04.1703.07.1703.10.1709.11.1721.01.18, 30.01.1804.02.1827.03.1828.06.1823.07.1818.11.1826.12.1802.01.19

23.01.1903.02.1905.06.1901.07.19, 14.08.19, 08.09.19, 01.12.19, 03.02.20, 09.02.20, 21.06.20, 14.02.21, 02.03.21, 02.03.21, 24.03.21, 23.01.22, 13.02.22, 20.06.22, 28.06.22, 29.07.22, 03.02.24